Innstallasjon og plassering

Varmepipa er enkel å plassere både i nye hus, eldre hus eller på hytte. Den kan installers i huset på tre måter: Den kan stå som både pipe og ovn. Den kan også knyttes til en eksisterende pipe med røykrør fra øvre del av varmepipa. En tredje måte er å rive nedre del av pipa og montere Varmepipa under den reseende delen.

I alle tre tilfeller gjelder oppstillingsreglene som er gjengitt ovenfor. Husk også at den må ha et fundament som bærer vekten av det hele. Vanligvis betyr det et støpt fundament eller et fundament som hviler på stålbjelker.